2016 m VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės projekto „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“ lėšų panaudojimo ataskaita

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016 m. dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse. Pateikė projektą „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“

              Projekte buvo iškelti šie uždaviniai:

1. Organizuoti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo kursus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui.

2. Narkotinių medžiagų nustatymo testų pagalba padėti paauglių tėvams bei policijos pareigūnams išsiaiškinti kokias psichotropines medžiagas vartoja paaugliai, kokia jiems reikalinga tolimesnė pagalba.

              Projektas skirats jauno amžiaus asmenims piktnaudžiaujantiems psichotropinėmis medžiagomis bei visiems pacientams besigydantiems VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje, kuriems reikalingos kokybiškos, profesionalios gydymo paslaugos. Taip pat gydytojams bei slaugos specialistams, kurie teikia šias paslaugas. 

              Projekto įgyvendinimui iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Akmenės rajono savivaldybė skyrė 2 500 eurų.

              Norint nustatyti kokias narkotines medžiagas vartojo į ligoninę tėvų atvesti ar policijos pristatyti paaugliai yra atliekami narkotinių medžiagų nustatymo testai. Mūsų gydymo įstaigoje naudojami dešimties narkotinių medžiagų nustatymo testai šlapime. Šių testų įsigijimui skyrėme 195,30 eurų  iš projekto gautų lėšų. Šiais metais į mūsų gydymo įstaigą kreipėsi patys arba buvo pristatyti policijos pareigūnų 45 pacientai, kuriems buvo atlikti psichotropinių medžiagų nustatymo testai.

Gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja gydytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją.

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje gydytojams buvo organizuoti tobulinimosi ir specializacijos kursai tema: „Skubioji specializuota pagalba“, kursuose dalyvavo 15 gydytojų.

Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirtų lėšų darbuotojų tobulinimuisi skyrėme 2304,70 eurų.

 

Vyriausioji slaugytoja D. Sutkienė