VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje teikiamos gydymo, slaugos, minimalios sveikatą atstatomosios procedūros (masažas, gydomoji mankšta ir kt.).

                             Į skyrių pacientai atvyksta turėdami bendrosios praktikos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų nukreipimą.

                             Šios paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, bet ne ilgiau kaip už 120 dienų. Tais atvejais, kai pacientas yra išnaudojęs 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmę, tačiau nori tęsti gydymą, galima pasinaudoti mokamomis paslaugomis. Gydymosi slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje laikotarpiu pacientams  nemokamos specialiesiems poreikiams skirtos išmokos - išmokos nuolatinei slaugai, nuolatinei priežiūrai (pagalbai) ir transporto išlaidų kompensacijos.

                             Naujosios Akmenės ligoninė dar turi laisvų lovų palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Visiems  pacientams norintiems gydytis mūsų ligoninėje informacija teikiama tel./ mob. 8-425 56512, 8698 53821, 8682 19331.

Pranešimas spaudai

2017 m. kovo 7 d. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje vyko korupcijos prevencijos mokymai. Ligoninės vadovai, gydytojai ir medicinos personalas ir darbuotojai dalyvavo 2 akad. val. seminare-diskusijoje „Kas naujo korupcijos prevencijoje?“, pagal 8 val. mokymo programą „Korupcijos prevencija sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams“. Dalyviai, kartu su mokymų lektore, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos nare dr. Nendre Černiauskiene seminaro metu analizavo korupcijos reiškinį, jo paplitimą, pasekmes visuomenei, Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybei. Vertino korupcijos apraiškų sąsajas su kitais socialiniais reiškiniais, išgirdo apie kitų valstybių patirtis siekiant veiklos skaidrumo. Dalyviai taip pat gilinosi į Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymą. Taip pat aptarė dovanų politiką – kada dovana yra dovana, o kada dovana gali tapti kyšiu ir kodėl? Kaip apsisaugoti nuo dovanos – kyšio, ir kodėl svarbu ugdyti pacientų savimonę? Ir kokia paciento padėka gydytojui ar medicinos personalui yra tinkama, bei nebūtų vertinama kaip kyšis. Dalyviai analizavo praktines situacijas, aptarė lektorės pateiktus pasiūlymus stiprinant veiklos skaidrumą ir korupcijos prevencijos politiką.

2016 m VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės projekto „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“ lėšų panaudojimo ataskaita

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016 m. dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse. Pateikė projektą „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“

              Projekte buvo iškelti šie uždaviniai:

1. Organizuoti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo kursus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui.

2. Narkotinių medžiagų nustatymo testų pagalba padėti paauglių tėvams bei policijos pareigūnams išsiaiškinti kokias psichotropines medžiagas vartoja paaugliai, kokia jiems reikalinga tolimesnė pagalba.

              Projektas skirats jauno amžiaus asmenims piktnaudžiaujantiems psichotropinėmis medžiagomis bei visiems pacientams besigydantiems VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje, kuriems reikalingos kokybiškos, profesionalios gydymo paslaugos. Taip pat gydytojams bei slaugos specialistams, kurie teikia šias paslaugas. 

              Projekto įgyvendinimui iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Akmenės rajono savivaldybė skyrė 2 500 eurų.

              Norint nustatyti kokias narkotines medžiagas vartojo į ligoninę tėvų atvesti ar policijos pristatyti paaugliai yra atliekami narkotinių medžiagų nustatymo testai. Mūsų gydymo įstaigoje naudojami dešimties narkotinių medžiagų nustatymo testai šlapime. Šių testų įsigijimui skyrėme 195,30 eurų  iš projekto gautų lėšų. Šiais metais į mūsų gydymo įstaigą kreipėsi patys arba buvo pristatyti policijos pareigūnų 45 pacientai, kuriems buvo atlikti psichotropinių medžiagų nustatymo testai.

Gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja gydytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją.

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje gydytojams buvo organizuoti tobulinimosi ir specializacijos kursai tema: „Skubioji specializuota pagalba“, kursuose dalyvavo 15 gydytojų.

Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirtų lėšų darbuotojų tobulinimuisi skyrėme 2304,70 eurų.

 

Vyriausioji slaugytoja D. Sutkienė