Pranešimas spaudai

2017 m. kovo 7 d. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje vyko korupcijos prevencijos mokymai. Ligoninės vadovai, gydytojai ir medicinos personalas ir darbuotojai dalyvavo 2 akad. val. seminare-diskusijoje „Kas naujo korupcijos prevencijoje?“, pagal 8 val. mokymo programą „Korupcijos prevencija sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams“. Dalyviai, kartu su mokymų lektore, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos nare dr. Nendre Černiauskiene seminaro metu analizavo korupcijos reiškinį, jo paplitimą, pasekmes visuomenei, Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybei. Vertino korupcijos apraiškų sąsajas su kitais socialiniais reiškiniais, išgirdo apie kitų valstybių patirtis siekiant veiklos skaidrumo. Dalyviai taip pat gilinosi į Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymą. Taip pat aptarė dovanų politiką – kada dovana yra dovana, o kada dovana gali tapti kyšiu ir kodėl? Kaip apsisaugoti nuo dovanos – kyšio, ir kodėl svarbu ugdyti pacientų savimonę? Ir kokia paciento padėka gydytojui ar medicinos personalui yra tinkama, bei nebūtų vertinama kaip kyšis. Dalyviai analizavo praktines situacijas, aptarė lektorės pateiktus pasiūlymus stiprinant veiklos skaidrumą ir korupcijos prevencijos politiką.

2016 m VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės projekto „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“ lėšų panaudojimo ataskaita

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016 m. dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse. Pateikė projektą „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“

              Projekte buvo iškelti šie uždaviniai:

1. Organizuoti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo kursus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui.

2. Narkotinių medžiagų nustatymo testų pagalba padėti paauglių tėvams bei policijos pareigūnams išsiaiškinti kokias psichotropines medžiagas vartoja paaugliai, kokia jiems reikalinga tolimesnė pagalba.

              Projektas skirats jauno amžiaus asmenims piktnaudžiaujantiems psichotropinėmis medžiagomis bei visiems pacientams besigydantiems VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje, kuriems reikalingos kokybiškos, profesionalios gydymo paslaugos. Taip pat gydytojams bei slaugos specialistams, kurie teikia šias paslaugas. 

              Projekto įgyvendinimui iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Akmenės rajono savivaldybė skyrė 2 500 eurų.

              Norint nustatyti kokias narkotines medžiagas vartojo į ligoninę tėvų atvesti ar policijos pristatyti paaugliai yra atliekami narkotinių medžiagų nustatymo testai. Mūsų gydymo įstaigoje naudojami dešimties narkotinių medžiagų nustatymo testai šlapime. Šių testų įsigijimui skyrėme 195,30 eurų  iš projekto gautų lėšų. Šiais metais į mūsų gydymo įstaigą kreipėsi patys arba buvo pristatyti policijos pareigūnų 45 pacientai, kuriems buvo atlikti psichotropinių medžiagų nustatymo testai.

Gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja gydytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją.

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje gydytojams buvo organizuoti tobulinimosi ir specializacijos kursai tema: „Skubioji specializuota pagalba“, kursuose dalyvavo 15 gydytojų.

Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirtų lėšų darbuotojų tobulinimuisi skyrėme 2304,70 eurų.

 

Vyriausioji slaugytoja D. Sutkienė

SAM AUTOMOBILIS PERDUOTAS IR NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINEI


2017 m. sausio 5 dieną Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) perdavė  gydymo įstaigoms 24 A tipo Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilius. Jie skirti pacientams transportuoti iš mažesnių gydymo įstaigų į apskričių centrus ar į universitetines ligonines.

„Todėl labai svarbu, ypač tose teritorijose, sudaryti galimybę laiku žmonėms suteikti pagalbą. Tam  būtina kur kas greičiau pervežti nukentėjusiuosius iš iškvietimo vietos į gydymo įstaigą. Akivaizdu, kad nauji, greiti, aprūpinti šiuolaikine įranga GMP automobiliai – tai iškovotos lemtingos minutės ir išgelbėtos pacientų gyvybės“, – sakė ministras A. Veryga.

Fiat markės automobiliai GMP paskirčiai pritaikyti pirmą kartą, todėl prieš pradedant gamybą, pasirinkta gaminio technologija su baziniu automobiliu turėjo būti išbandyta atliekant dinaminį 10 G pagreičio testą, kuris užtikrina įrengimo konstrukcijos saugumą. 

Taip pat, remdamiesi tarptautine patirtimi, inžinieriai juose papildomai įrengė funkcionalesnes sėdynes, didesnio galingumo medicininio skyriaus šildymo sistemą, papildomas erdves medicininės įrangos fiksavimui ir medikamentų laikymui.

„Šie automobiliai patikimi, vertinami dėl nedidelių kuro sąnaudų, suteikiamų garantinių sąlygų bei techninio aptarnavimo kainų bei tinklo. Greitosios pagalbos tarnybos Fiat automobilius naudoja Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, todėl labai malonu prisijungti prie kilnios GMP užduoties suteikti skubią medikų pagalbą mūsų šalyje“, – sakė UAB „Autobrava“, „Fiat“ importuotojo Baltijos šalims, vadovas Andrius Mockaitis.

2017 m. sausio 5 dieną SAM Naujosios Akmenės ligoninei taip pat perdavė naudojimui vieną iš šių automobilių.   

                                                                 Naujosios Akmenės ligoninės administracija