Naujosios Akmenės ligoninė - sveikatos centras

Naujosios Akmenės
Ligoninė-sveikatos
centras

Apie mus

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras (toliau – Sveikatos centras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais pagal Sveikatos centrui suteiktą licenciją. Sveikatos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Psichikos sveikatos priežiūros, Sveikatos draudimo ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir įstatais, patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-272 ,, Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės". 


Vizija

Lyderiaujanti ir teikianti aukšto lygio sveikatos priežiūros paslaugas, nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Misija

Kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra.

Vertybės

Profesionalumas - darbą atliekame atsakingai, kokybiškai ir sąžiningai. Nuolat tobulėjame ir esame atviri naujovėms.

Bendradarbiavimas - tikslų ir rezultatų siekimas rodant pagarbą vieni kitiems, puoselėjant tarpusavio pagalbą, ugdant stiprią komandinę dvasią ir kuriant tradicijas.

Empatiškumasgalėjimas suprasti pacientus bei jų artimuosius ir bendradarbius.